CONDICIÓNS DE COMPRA

Inicio/POLÍTICAS/CONDICIÓNS DE COMPRA
CONDICIÓNS DE COMPRA 2018-01-22T12:29:45+00:00

1. Natureza do contrato

A través do portal web tenda.airadasletras.gal, o cliente (entendéndose como tal calquera persoa física ou xurídica) poderá adquirir os diferentes produtos ofertados por Libraría Aira dás Letras S.L. (en diante, “A Librería”). Naqueles produtos para os que A Librería non dispoña de existencias nese momento, a súa intervención limitarase a canalizar a solicitude do cliente ante a distribuidora e, en caso de confirmarse por parte da distribuidora a existencia do produto solicitado polo cliente, leste poderá iniciar o trámite para a adquisición do devandito produto a través deste portal web en base aos termos e condicións establecidos.

2. Rexistrarse como cliente

É imprescindible rexistrarse na web como cliente para:

  • cambiar a clave de acceso á conta.
  • consultar o estado dos pedidos pendentes.
  • consultar ou modificar os teus datos persoais.

Non é necesario rexistrarse como cliente para:

  • comprar.

Para rexistrarse como cliente Vd. deberá encher o formulario de rexistro, no apartado “A miña conta” (accédese na parte superior dereita, no menú principal), ou ben en calquera momento en que se che solicite a identificación de acceso (páxina de ‘login’).

A súa dirección email e un contrasinal son os datos que lle identifican como cliente. Se esqueceu o contrasinal, seleccione a opción correspondente e enviarémoslla á súa caixa de correos de correo.

Pode modificar os seus datos persoais (cambio de domicilio, de email,…) ou cambiar o seu contrasinal entrando desde a mesma opción “A miña conta” no menú principal. Se realiza un pedido, teranse en conta para ese pedido os datos que tivese rexistrados nese momento.

3.- Como comprar

Comprar en airadasletras.gal é moi sinxelo. Para realizar as súas compras deberás seguir os seguintes pasos:

1.- Elixe a categoría na cal se atopan os produtos que desexas, libros ou cousas bonitas.

Dentro de cada categoría pode existir ligazóns na parte superior que che leven ás correspondentes sub-categorías.

En caso de non atopar un libro proba a buscalo na “procura avanzada”.

2.- Selecciona o produto que queres comprar mediante un clic sobre a fotografía ou nome.

3.- Unha vez dentro do produto, pulsa sobre o botón “Engadir á cesta”.

4.- A continuación podes seguir comprando ou ben finalizar o teu pedido.

Para finalizar o pedido segue os pasos que se indican:

1.- Comproba que os produtos que seleccionaches atópanse na túa cesta.

2.- Selecciona unha zona de envío, un método de pago e unha forma de envío.

3.- Se non estás rexistrado, pedirache que indiques os teus datos, se xa estás rexistrado accede co teu e-mail e contrasinal.

4.- Confirma o pedido.

5.- Recibirás un e-mail cos datos do pedido que acabas de realizar.

Se tes algunha dúbida, ponche en contacto connosco en tenda@airadasletras.gal

Se o libro non está no noso catálogo, visita a sección “Pedidos Especiais” que aparece no menú superior, cobre a ficha do produto que desexas e responderémosche cos prazos de entrega e importe.

Para comprar non é imprescindible estar rexistrado como cliente (ver punto anterior). Desde a páxina descritiva do produto, despois de pulsar o botón “comprar”, accédese a un formulario con toda a información sobre as opcións de envío e pago. Unha vez formalizada a compra, os seus datos de rexistro serán os tidos en conta para a formalización da compra, da que se xerará un documento electrónico que será arquivado pola Librería, non sendo este accesible, aínda que se poderá acceder ao estado do seu pedido. Calquera erro na introdución dos seus datos deberá ser emendado antes da formalización da compra. Se se detectan inmediatamente despois de formalizala, deberá poñerse en contacto inmediato coa Librería para comunicar a devandita incidencia.

Os títulos que constan na nosa base de datos corresponden a libros que foron dados de alta nalgún momento na nosa librería, sendo os datos que proporcionamos os referidos ao devandito momento.

Por iso, aqueles títulos que non son de “dispoñibilidade inmediata” (libro “non dispoñible”; libro “esgotado”) a información sobre dispoñibilidade e prezo será a facilitada polo distribuidor, limitándose A Librería para canalizar a solicitude do cliente ante o distribuidor. Unha vez confirmada por este último a existencia e o prezo do produto, informarase por email ao cliente para que, no seu caso, proceda a iniciar os trámites de compra a través desta web.

Os prezos indicados na nosa web teñen incluído o IVE (Imposto sobre o Valor Engadido).

Nos pedidos realizados desde países non pertencentes á Comunidade Europea, hai que deducir do importe total do pedido, en libros o 4% e en obxectos e audiovisuais o 21% correspondente ao Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).

Acuse de recibo

Unha vez formalizada a compra, recibirá un acuse de recibo dentro das 24 horas seguintes á formalización, onde se especifican os datos da compra.

4.- Métodos de pago

Os métodos de pago dispoñibles son:

  • Pago con cartón a través do TPV Virtual.
  • Pago por transferencia bancaria (indicarase o número de conta unha vez realizado o pedido).
  • Pago na librería (dispoñible soamente para a recollida na librería).

Respecto ao pago por TPV Virtual:

PAGO SEGURO

Pago con cartón de crédito (VISA, MasterCard e Mestre)

As transaccións realízanse a través do Caixa Rural Galega, garantidas polos selos de confianza “Veryfied by VISA” e “Mastercard Securecode” así como pola propia entidade Caixa Rural Galega.

Garantimos a confidencialidade na transferencia de datos na internet. Utilizamos o protocolo de seguridade, SSL (Secure Sockets Layer). Este sistema asegura a identidade do vendedor, garante a integridade da mensaxe e codifica os datos cun cifrado de ata 128 bits, o que garante que se alguén intercepta a comunicación non poderá interpretala.

Estándares de seguridade Para evitar o uso fraudulento dos cartóns de crédito, os bancos, VISA, MASTERCARD, deseñaron novos estándares de seguridade que certifican a autenticidade do usuario do cartón. Este proceso está verificado por “Veryfied by VISA” e “Mastercard Securecode”

COMERCIO ELECTRÓNICO SEGURO CES

En CES, dentro do proceso de pago, Caixa Rural Galega require ao titular do cartón que se autentique online coa súa entidade financeira. O sistema de autenticación é o previamente pactado entre o titular e o seu banco (contrasinal, PIN, envío dun SMS de verificación, etc.).

VERIFICACIÓN DO CVV2

O CVV2 é un código de tres cifras que está impreso no reverso de todos os cartóns financeiros. A validación deste código demostrouse como unha excelente ferramenta para limitar a fraude. O TPV Virtual de Caixa Rural Galega sempre solicitará no proceso de pago o código CVV2 e validarao online coa entidade financeira que emitise o cartón.

5.- Envío e Devolucións

POLÍTICA DE ENVÍOS:

A entrega considérase efectuada cando o cliente asina a recepción da entrega

As entregas efectuásense con gastos a conta do cliente sempre que non se dean as circunstancias que impliquen os envíos gratuítos.

As zonas de entrega dividiranse en España (Península), Portugal (Península), Recollida na librería.

Para as zonas, Illas Baleares, Illas Canarias, Ceuta e Melilla, unha vez realizado o pedido enviarase un e-mail ao cliente cos gastos de envío correspondentes, en caso de aceptalos deberá ingresalos vía transferencia bancaria, en caso de non aceptalos devolveríaselle o importe do pedido.

Os prazos de entrega son días laborais, de luns a venres.

GASTOS DE ENVÍO:

Península (España): para pedidos de importe inferior a 20.00€, os gastos de envío son 4.00€

Península (España): para pedidos de importe igual ou superior a 20.01€, os gastos de envío son gratuítos.

Península (Portugal): para pedidos de importe inferior a 40.00€, os gastos de envío son 4.00€

Península (Portugal): para pedidos de importe igual ou superior a 40.01€, os gastos de envío son gratuítos.

Para pedidos a outras zonas, por favor, póñase en contacto connosco en tenda@airadasletras.gal ou no 988 442 324

DEVOLUCIÓNS:

Os pedidos pódense cancelar sen custo algún antes de que o envío fágase efectivo. Se recibimos aviso de cancelación unha vez o paquete estea enviado, considerarémolo unha devolución.

Se Vd. decide exercer o seu dereito de desistencia, deberá cumprimentar o correspondente formulario de desistencia, indicando en número de pedido, e remitindo o produto polo mesmo conduto que o recibiu e en perfecto estado de conservación. As devolucións poden facerse ata 7 días hábiles desde a recepción do produto, a condición de que estes non fosen abertos nin usados e conserven -no seu caso- o precinto ou embalaxe orixinal. Isto non será aplicable á venda de artigos que poidan ser reproducidos ou copiados con carácter inmediato ou que por razón da súa natureza, non poidan ser obxecto de devolución, entre os que se atopan os ebook e demais artigos incluídos no artigo 102 da Lei Xeral para a Defensa de Consumidores e Usuarios.

En caso de producirse a devolución, os gastos de devolución corren a cargo do cliente. Os gastos de devolución serán iguais aos gastos de envío do pedido, e no caso de tramitarse o pedido con “envío gratuíto”, os gastos de devolución serán iguais ao importe dos gastos de envío correspondentes á zona de envío, situados na sección “Gastos de Envío” desta páxina. Naturalmente, quedan excluídas deste suposto aquelas devolucións que se deriven dun erro noso ou dalgún defecto do produto servido. Nese caso, A Librería comprométese a cambiar o produto defectuoso por outro e farase cargo dos gastos de devolución e de envío. Se non puidese facerse o cambio, se reintegrará o importe.

Se os produtos servidos non son conformes en natureza ou en cantidade cos especificados no albarán de entrega, ou sofren algunha deterioración, o cliente deberá formular a súa reclamación nas 24 horas posteriores da entrega.

Vostede pode exercer o dereito de desestimiento sobre o seu pedido, nun prazo non superior a 7 días posteriores á recepción do pedido.

En caso de non existir defecto nos produtos recibidos, nin acontecer erro no pedido pola nosa banda, cobraránselle os gastos de transporte, ida e volta (os gastos de volta serán os mesmos aos gastos de envío citados anteriormente).

Unha vez que a devolución se haxa realizado de maneira adecuada, efectuarase o reembolso do valor da mercadoría devolta o máis pronto posible, non superando nunca o prazo de 30 días desde a recepción do produto devolto.

6. Seguridade e confidencialidade

As transmisións de todos os datos persoais realízanse a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garante a confidencialidade dos datos enviados. Os datos persoais que se solicitan son sempre os estritamente necesarios. A Librería comprométese a non darlles outro uso que o acordado e a non cedelos nin vendelos a terceiros baixo ningún concepto. Estes datos quedan almacenados na base de datos da Librería. O cliente pode en calquera momento acceder a eles, desde a mesma web, para modificalos.

7. Como consultar o estado dun pedido

Para consultar o estado dos seus pedidos pendentes ten que entrar pola opción “a miña conta” na parte superior dereita do menú principal. Despois de identificarse (páxina de “login”) poderá acceder á súa páxina de pedidos, onde atopará os títulos pendentes ordenados por data de pedidos e unha indicación do estado do pedido.

8. Xurisdición Aplicable

No caso de que xurda calquera conflito ou discrepancia na interpretación ou aplicación das presentes condicións contractuais, os Xulgados e Tribunais que, no seu caso, coñecerán do asunto, serán os que dispoña a normativa legal aplicable en materia de xurisdición competente, na que se atende, tratándose de consumidores finais, ao lugar do cumprimento da obrigación ou ao do domicilio da parte compradora.

Todo iso sen prexuízo da facultade do Cliente de acudir á Xunta Arbitral de Consumo da súa demarcación.

No caso de que se trate dunha compravenda realizada por unha empresa, ambas as partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais de Allariz – Ourense (España).